X

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna

X
Proizvodi: 0
Ukupno: 0,00 RSD

Daske za ikone i modeli

Ikonopis (ili ikonopisanje) je posebna slikarska tehnika koju neguje hrišćanska crkva (naročito Pravoslavna).U Pravoslavnoj Crkvi naročito je raširen i razvijen kult ikona, i mada ikone spadaju u kult i drugih konfesija, pravoslavlje je najfinije i najdetaljnije razvilo ikonopis tako da sva pravila i načini ikonopisa, dole napisana, karakteristična su za Pravoslavnu Crkvu. U drugim konfesijama koje poštuju ikonu ova pravila ne moraju biti poštovana (primer je Rimokatolička crkva u kojoj nije detaljno preciziran i dogmatski određen način slikanja ikona). U Pravoslavnoj Crkvi postoje određeni kanoni (pravila) ikonopisanja kojih se pridržava svaki ikonopisac. Pravila nisu zvanično propisana već se prenose generacijama sa majstora na učenika. Osnovno nepisano pravilo je da se ikona radi po obrascu (predložku) neke starije ikone (koja je opšte prihvećeni obrazac). Slikanje ikona naravno ne mora uvek biti po predlošku,već po opisu iz npr."Ohridskog prologa"ili i samog SVETOG PISMA,ali to naravno zavisi od veštine, znanja i obrazovanja samog umetnika.